นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Chase Grammar School


 

Chase Grammar School และ International Study Center เป็นโรงเรียนสองแห่งที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Cannock ใกล้กับเมือง Manchester , Birmingham เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนไม่เยอะซึ่งมีข้อดีคือนักเรียนจะได้รับการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาแนะนำอย่างทั่วถึง นักเรียนจะค้นพบว่าตัวเองชื่นชอบการเรียนรู้ด้านไหนด้วยตัวเองและเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบท่ามกลางโอกาสที่จะมีความสุขและได้รับความเอาใจใส่จากสังคม โรงเรียนมีการเรียนการสอนครบวงจรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆชาวต่างชาติกว่า 17 ประเทศ  นอกจากนี้เรายังให้การศึกษาแบบองค์รวมซึ่งจะช่วยให้นักเรียนของเราสามารถพัฒนาไปสู่ผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจในตัวเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง แสดงความเมตตาต่อผู้อื่นและกลายเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

ระบบการสอนแบบ  House system  การสอนแบบเป็นรายบุคคลและการกำหนดเป้าหมายส่วนบุคคลเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลนักเรียน ที่ Chase เรายินดีต้อนรับทั้งเด็กหญิงและเด็กชายจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความสำเร็จของพวกเขา เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นผู้นำและมีเป้าหมายเพื่อวางแผนสู่ความสำเร็จในอนาคต

สาขาวิชาที่เปิดสอน :

  • English

  • Mathematics

  • Natural & Social Sciences

  • Languages

  • Humanities

  • Performance & Design

  • Learning Support

 

อ้างอิง : http://www.chasegrammar.com/

 

 ดูเพิ่มเติม http://www.chasegrammar.com/