นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

University of Hull


 

University of Hull ก่อตั้งขึ้นในปี 1954 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในเมือง Kingston upon Hull ใน East Riding of Yorkshire โดยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยมี 2 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักอยู่ที่ Hull และวิทยาเขตรองอยู่ที่เมือง Scarborough ทางตอนเหนือของ Yorkshire ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 20,000 คน 

จุดเด่นด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้แก่ ด้านรัฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ด้านสุขภาพ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยด้านรัฐศาสตร์ประสบความสำเร็จชัดเจน โดยมีอัตราบัณฑิตจบใหม่ที่ได้งานหลังจากจบการศึกษามีสูงมาก มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเด่น ได้แก่ Westminster Hull Internship ที่จัดหลักสูตรการฝึกงานให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะที่ House of Commons นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีอาคารงานวิจัยด้าน biomedical แห่งใหม่ ที่เน้นการศึกษาทางด้านโรคมะเร็ง cardiovascular และ metabolic 

มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องให้เป็น ‘redbrick university’ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในวิทยาเขตด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีการลงทุนปรับปรุงห้องสมุดกว่า 27.4 ล้านปอนด์ ซึ่งจะเสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2014 ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีคะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษาสูงมาก

 

สาขาวิชาที่เปิดสอน :

 

ที่พัก

นักศึกษาในวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยสามารถเลือกหอพักที่สามารถเตรียมอาหารเองหรือมีการเตรียมอาหารให้ ซึ่งมีให้เลือกได้จากหอพักและบ้านพักของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงมีหอพักเอกชนในเมือง ซึ่งเป็นแหล่งที่ถูกที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ในเมือง Scarborough นักศึกษายังมีตัวเลือกหอพักแบบของจัดอาหารเอง หรือแบบที่จัดอาหารไว้ให้อีกด้วยดูเพิ่มเติม http://hull.ac.uk/