นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Manhattan College


MANHATTAN COLLEGE วิทยาลัยแมนฮัตตันเป็นวิทยาลัยเอกชน นิกายโรมันคาทอลิก ศิลปะศาสตร์วิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง บรองซ์ นิวยอร์กซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1853 โดยพี่น้องของโรงเรียนคริสเตียน (De La Salle Christian Brothers) วิทยาลัยแมนฮัตตันเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นสูงโดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวยอร์ก

วิทยาลัยแมนฮัตตันเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปะ, บริหารธุรกิจ, การศึกษาด้านสุขภาพ, วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเปิดสอนสาขาวิชาสำหรับการศึกษาธุรกิจและวิศวกรรม จากการรายงานข่าวของสหรัฐอเมริกาและข่าวโลกระบุว่าวิทยาลัยแมนฮัตตันจัดอยู่ 1 ใน 20 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษาระดับประเทศ

 

อ้างอิง : https://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_College

 ดูเพิ่มเติม https://manhattan.edu/