นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Stony Brook University


 

 

StonBrook University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐของอเมริกาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัยซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1957เมือง Stony Brook ในรัฐ New York หลังจากก่อตั้งได้ไม่ถึง 60 ปี Stony Brook University ก็ถูกจัดอันดับอยู่ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศที่ดีที่สุด และในปัจจุบันที่ Stony Brook University นั้นมีจำนวนนักศึกษากว่า 25,000 คน จากกว่า 50 รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาและกว่า 150 ประเทศทั่วโลก 

 

 

 

สาขาวิชาและหลักสูตร

 

Stony Brook University นั้นเปิดสอนในระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในส่วนของปริญญาตรีนั้นมีให้นักศึกษาได้เลือกเรียนกว่า 200 สาขาวิชาและหลักสูตร สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stonybrook.edu/undergraduate-admissions/academics/

 

 

สาขาวิชาในระดับปริญญาโทนั้น ได้แก่

 

 • Accounting
 • Africana Studies
 • Anthropology
 • Applied Mathematics
 • Art History
 • Art – Studio
 • Asian and Asian American Studies
 • Biomedical Engineering
 • Biomedical Science – Pharmacology
 • Biochem and Cell Biology
 • Business
 • Chemistry
 • Chemical and Molecular Engineering
 • Civil Engineering
 • Cultural Analysis and Theory
 • Computer Science
 • Creative Writing and Literature
 • Ecology and Evolution
 • Economics
 • Electrical and Computer Engineering
 • English
 • European Languages
 • Film, MFA
 • Finance
 • Geosciences
 • Geospatial Science
 • Health Care Management
 • Hispanic Languages
 • History
 • History of Philosophies
 • Journalism
 • Journalism
 • Linguistics
 • Marketing
 • Marine and Atmospheric Science
 • Materials Science
 • Mathematics
 • Mechanical Engineering
 • Medical Humanities
 • Music
 • Neuroscience
 • Oral Biology
 • Philosophy
 • Physics and Astronomy
 • Physiology and Biophysics
 • Political Science
 • Psychology
 • Public Policy
 • Public Health
 • Sociology
 • Studio Arts
 • Technology and Society
 • TESOL
 • Theatre Arts, MA
 • Theatre Arts, MFA
 • Writing and Rhetoric

 

 

 

สาขาวิชาในระดับปริญญาเอกนั้น ได้แก่

 

 • Anatomical Sciences
 • Anthropological Sciences
 • Applied Mathematics
 • Art History
 • Biochem and Structural Biology
 • Biomedical Engineering
 • Chemistry
 • Chemical and Molecular Engineering
 • Civil Engineering
 • Cultural Analysis Theory
 • Computer Science
 • Ecology and Evolution
 • Economics
 • Electrical and Computer Engineering
 • English
 • Genetics
 • Geosciences
 • Health and Rehab. Science
 • Hispanic Languages
 • History
 • Linguistics
 • Marine and Atmospheric Science
 • Materials Science
 • Mathematics
 • Mechanical Engineering
 • Molecular and Cellular Engineering
 • Molecular Pharmacology
 • Molecular Genetics and Microbiology
 • Music
 • Neuroscience
 • Oral Biology
 • Philosophy
 • Physics and Astronomy
 • Physiology and Biophysics
 • Pop Health and Clinical Outcomes
 • Political Science
 • Psychology
 • Science Education
 • Social Welfare
 • Sociology
 • Technology and Society

 

 

 

Virtual Tour

 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถกดเข้าไปดู Virtual Tour ของ Stony Brook University ได้ที่ http://www.stonybrook.edu/undergraduate-admissions/virtual-tour/

 

 

 ดูเพิ่มเติม http://www.stonybrook.edu/