นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

University of New Haven


 

 

 

University of New Haven หรือที่รู้จักกันว่า UNH นั้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1920 ณ ชานเมือง West Haven รัฐ Connecticut ซึ่งอยู่ระหว่าง Boston และ New York

 

 

 

สถานที่ตั้ง

 

วิทยาเขตของ University of New Haven  นั้นตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าว Long Island และไม่ห่างจากชายหาดและใจกลางเมืองมากนัก  เมือง West Haven นั้นมีกิจกรรมและสถานที่น่าสนใจมากมายสำหรับนักศึกษาได้ร่วมสนุกและเยี่ยมชม นอกเหนือจากนี้ University of New Haven นั้นตั้งอยู่ในเมืองเดียวกับมหาวิทยาลัย Yale อีกด้วย!

 

 

 

หลักสูตรและสาขาวิชา

 

University of New Haven นั้นเปิดสอนตั้งแต่หลักสูตรใบรับรองและประกาศนียบัตร จนถึงปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งสาขาวิชาต่างๆนั้นได้แก่

 

ปริญญาตรี

 

 

ปริญญาโท

 

 

 

นักศึกษาต่างชาติ

 

University of New Haven นั้นมีการเปิดรับนักศึกษาต่างชาติตลอดเวลา ซึงนักศึกษาต่างชาติทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือและการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนหรือสวสัสดิภาพต่างๆ นอกเหนือจากนี้ ในส่วนของภาษาอังกฤษ ทางมหาวิทยาลัยก็มีการเปิดสอนคาบวิชาอังกฤษพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 

 

 

 ดูเพิ่มเติม http://www.newhaven.edu/