นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Southern Utah University


 

 

Southern Utah University (SUU) นั้นเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ส. 1898 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ เมือง Cedar City ระหว่างหินสีแดงที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติ Zion National Park และหิมะที่ปกคลุมภูเขา Cedar Mountains ในรัฐ Utah ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่ชื่อว่าปลอดภัยที่สุดในสหรัฐอเมริกา สถาบัน SUU นั้นเด่นมากในสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนี้นั้นได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ 10% ต้นๆ ของการสอบ National Business Field Exam เลยทีเดียว

 

 

SUU นั้นเปิดสอนในทั้งระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ซึ่งมีให้เลือกมากกว่า 150 สาขาใน 12 คณะ ได้แก่

 

 • Bachelors Degree Programs (ปริญญาตรี)
  • Aviation (การบิน)
  • Business (ธุรกิจ)
  • Communication (การสื่อสาร)
  • Computer Science (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
  • Education (ศึกษาศาสตร์)
  • Humanities (มนุษยศาสตร์)
  • Human Behavior and Social Sciences (พฤติกรรมมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  • Outdoor and Environment (การศึกษาสิ่งแวดล้อม)
  • Performing and Visual Arts (การแสดงและทัศนศิลป์)
  • Health Sciences (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
  • Science and Math (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
  • Engineering and Technology (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)

 

 • Masters Degree /Graduate Programs
  • Accounting (Macc)
  • Arts Administration (MFA)
  • Business Administration (MBA)
  • Professional Communication (MA)
  • Public Administration

 

 

 

นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ทาง SUU ยังมีกิจกรรมและชมรมนักเรียนอีกมากมายให้นักเรียนสามารถเข้าร่วม เช่น กิจกรรมกลางแจ้งอย่าง Moutain Biking และ Cycling คลับกีฬา เช่น ปิงปอง (Table Tennis) หรือ ว่ายน้ำ คลับดนตรี เป็นต้น

 

จำนวนนักเรียนในหนึ่งห้องเรียนของ SUU นั้นจะอยู่เพียงแค่ที่ 23 คนเท่านั้น ซึ่งการรักษาชั้นเรียนให้อยู่ในขนาดที่เล็กนั้น จะทำให้นักศึกษาทุกคนได้รับความช่วยเหลือและเอาใจใส่อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังทำให้มีการโต้ตอบที่ดีระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักเรียนเป็นอย่างดี ทำให้ไม่มีนักศึกษาคนไหนรู้สึกแตกแยกหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียน

 

 

 

ทุนการศึกษา

 

ในส่วนของทุนการศึกษานั้น SUU จะมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติด้วย ได้แก่

 

 • ทุนการศึกษาจากผู้ก่อตั้ง (ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 4 ปีการศึกษา) จำนวน $8,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

 

 • ทุนการศึกษาจากอธิการบดี (ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 4 ปีการศึกษา) จำนวน $6,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

 

 • ทุนการศึกษา Centurium (ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 4 ปีการศึกษา) จำนวน $3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

 

 

 ดูเพิ่มเติม https://www.suu.edu/