นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

University of Massachusatts


University of Massachusetts มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์มี 5 วิทยาเขตเป็นระบบมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัยและหลักสูตรโปรแกรมทางวิชาการที่มีคุณภาพ  มีขอบเขตและความเป็นเลิศทางการวิจัยที่มุ่งมั่นให้บริการแก่สาธารณะ UMass มอบการศึกษาที่มีคุณภาพและความเหมาะสมทางการศึกษาจะช่วยพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิตของผู้คน

University of Massachusetts ได้ให้โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูงมานานกว่า 150 ปี จัดตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1863ภายใต้พระราชบัญญัติ Morrill Land-Grant Colleges ในฐานะวิทยาลัยเกษตรกรรมแมสซาชูเซตส์ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง แอมเฮิร์สต์ (Amherst)  หลังจากนั้นก็กลายเป็นที่รู้จักในฐานะแมสซาชูเซตส์สเตทคอลเลจ ในปี ค.ศ. 1932 และในปี ค.ศ. 1947 กลายเป็นมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์  โรงเรียนแพทย์และวิทยาเขตบอสตันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1962 และ 1964 ตามลำดับ

ภารกิจของมหาวิทยาลัยคือการให้การศึกษาที่มีราคาเหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้มีคุณภาพสูงและการบริการสาธารณะเพื่อพัฒนาความรู้และพัฒนาชีวิตของประชาชนในประเทศชาติและทั่วโลก

 

วิทยาเขต Amherst

University of Massachusetts Amherst เป็นวิทยาเขตเดิมที่ใหญี่ที่สุดของมหาวิทยาลัยและครอบคลุมมากที่สุดในแง่ของความกว้างและความลึกของหลักสูตรการศึกษาได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับต้น ๆ ของประเทศและได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนและที่อยู่อาศัยของตัวเองตั้งอยู่ในใจกลางของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตแอมเฮิร์สต์  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาปริญญาตรีเกือบ 23,000 คนและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากว่า 6,500 คนทั่วทั้งมหาวิทยาลัยหลากหลายสาขาวิชา

 

วิทยาเขต Boston

University of Massachusetts Boston  ได้รับการยอมรับในระดับประเทศว่าเป็นแบบอย่างของความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยวิจัยสาธารณะในเมือง ตั้งอยู่ที่เมืองบอสตัน ฮาร์เบอร์ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเฉพาะแห่งในเขตมหานคร การมีส่วนร่วมทางปัญญาที่โดดเด่นที่สุดของบอสตัน UMass คือการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ , การศึกษา , สุขภาพและความงามและแน่นอนคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการยกย่องในสาขาชีววิทยาระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 

วิทยาเขต Dartmouth

University of Massachusetts Dartmouth ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของแมสซาชูเซตส์อันงดงามและมีประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีชีวิตชีวาของรัฐที่ทุ่มเทให้กับการเรียนรู้ร่วมกันและการค้นคว้าวิจัยอันเป็นผลมาจากความสำเร็จของนักเรียนเกือบ 9,000 คนและศิษย์เก่า 50,000 คน มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค

 

วิทยาเขต Lowell  

The University of Massachusetts Lowell  เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับปริญญาเอกที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศเป็นมหาวิทยาลัยที่เติบโตเร็วที่สุดใน 5 วิทยาเขต ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 มีอัตราการเข้าเรียนเพิ่มขึ้นถึง 45 เปอร์เซ็นต์ขณะเดียวกันก็เพิ่มคุณสมบัติทางวิชาการและความหลากหลายของนักศึกษา

 

วิทยาเขต Medical School

The University of Massachusetts Medical School (UMMS) ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์สาธารณะ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1962  และตั้งอยู่ในเมืองวอร์เซสเตอร์ ทำหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวิทยาเขตวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

 

อ้างอิง : https://www.massachusetts.edu/ดูเพิ่มเติม https://massachusatts.edu