นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

TALK English School


TALK English Schools เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาคุณภาพในสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมภาษา สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีการสอน และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และมีการผสมผสานกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม และการศึกษาไว้ด้วยกัน โดยเปิดสอนหลากหลายหลักสูตร ดังนี้

  • General English
  • Intensive English
  • TOEFL Preparation
  • Professional Development Activity
  • Business English

ปัจจุบันมีหลายสาขาทั้งใน Boston, Atlanta, Miami, Miami beach, San Francisco และ Aventuraนอกจากจะมีหลายสาขาแล้ว TALK English Schools ยังเป็นสถานศึกษาที่ครบวงจร มีบริการที่พักหลากหลายรูปแบบให้ผู้เรียน และครอบครัว และมีกิจกรรมในเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ รวมถึงกิจกรรมนอกสถานที่ ที่ทั้งสนุกสนานและทำให้ได้พบปะสังสรรค์กับนักเรียนคนอื่นๆ

จุดเด่นของ TALK

  • 75% ของกิจกรรมในห้องเรียนเน้นไปที่การสื่อสาร
  • 100% ของห้องเรียนใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ทำให้บทเรียนน่าสนใจขึ้น และมีบทเรียนทางออนไลน์ที่สามารถเรียนด้วยตนเองได้อีกด้วย
  • 98%ของนักเรียนพึงพอใจในการสอนของคณาจารย์ของเรา
  • ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 97 สัญชาติทั่วโลกเข้าศึกษา เช่น บราซิล ฝรั่งเศส ตุรกี อิตาลี ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ เวียดนาม เป็นต้น         ดูเพิ่มเติม https://www.talk.edu/th/