นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Thornton Academy


Thornton Academy เป็นโรงเรียนเอกชนเก่าแก่ซึ่งให้ความรู้แก่นักเรียนเกรด 6-12 ในเขตชายฝั่งทะเลอันสวยงามของ Saco, Maine เป็นโรงเรียนสหศึกษานักเรียนส่วนใหญ่คือนักเรียนจากเมือง Saco , Dayton , Arundel และเมืองอื่น ๆ ในเขต Greater Portland  และมีนักเรียนนานาชาติที่มาจากประเทศต่างๆ 35 ประเทศที่อาศัยอยู่ในหอพักภายในโรงเรียนหรือบ้านของครอบครัวในท้องถิ่นใกล้เคียงโรงเรียน

 

Thornton Academy มีหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง หลักสูตรศิลปศาสตร์และกีฬาที่เข้มงวดและท้าทายความสามารถของนักเรียนให้เข้าถึงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ นักเรียนแต่ละคนที่ TA มีกำหนดการเรียนที่ไม่ซ้ำกัน นักเรียนทักคนสามารถเลือกชั้นเรียนที่เหมาะสำหรับตัวเองได้ภายใต้คำแนะนำของครูที่ปรึกษา ของโรงเรียนช่วยในการตัดสินใจว่าหลักสูตรใดที่เหมาะสม นักเรียนที่ TA จะเรียน 8 คอร์สในต่อปี

 

 

อ้างอิง : https://www.thorntonacademy.org/ดูเพิ่มเติม http://www.thorntonacademy.org/