นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

University of Southern Maine


University of Southern Maine (USM) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล มีวิทยาเขตหลักสามแห่งของ USM ตั้งอยู่ใน Portland, Gorham และ Lewiston ในรัฐ Maine ของสหรัฐอเมริกา มีหลากหลายหลักสูตรและหลักสูตรปริญญาบัตรหลายหลักสูตรผ่านทางออนไลน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อสองรัฐที่แยกจากกันคือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกอร์แฮมและมหาวิทยาลัยเมนที่พอร์ตแลนด์ มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งถูกรวมเข้าด้วยกันในปี ค.ศ. 1970 เพื่อช่วยปรับปรุงระบบมหาวิทยาลัยในรัฐเมนและขยายไปในท้ายที่สุดโดยการเพิ่มวิทยาเขตลูอิสตันในปี ค.ศ.  1988

University of Southern Maine (USM) คือ "มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ตามรายงานจาก Princeton Review ประจำปี 2007 รวมถึงได้ตีพิมพ์ในหนังสือ "America's Best Value Colleges"  ในปีค.ศ. 2012 USM มีนักศึกษาปริญญาตรีจำนวน 7,500 คนและ 2,320 คือนักศึกษาปริญญาโท

 

วิทยาเขต Portland

ส่วนหลักของวิทยาเขตประกอบด้วยอาคารต่างๆที่เป็นสำนักงานของมหาวิทยาลัยหลายแห่งตั้งอยู่รอบ ๆ บริเวณศูนย์ของมหาวิทยาลัย  พื้นที่การศึกษาหลักของวิทยาเขต Portland ได้แก่ ธุรกิจ , พยาบาลศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , การเมือง ,เศรษฐศาสตร์ , สังคมวิทยา , ชีววิทยา , ฟิสิกส์ , เคมี , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , จิตวิทยา , การสื่อสาร , การศึกษาสื่อภาษาสมัยใหม่และคลาสสิกและวรรณกรรม , การศึกษาในอเมริกาและนิวอิงแลนด์  ห้องสมุดครอบครัวของ Albert Brenner Glickman เป็นห้องสมุดหลักของวิทยาเขต Portland

 

วิทยาเขต Gorham

เป็นที่ตั้งของหอพักของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่และมีอุปกรณ์กีฬาที่สามารถแข่งขันได้ พื้นที่ทางวิชาการหลักที่อยู่ในกอร์แฮม ได้แก่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม , วิศวกรรม , ศิลปะ , ดนตรี , โรงละคร การให้คำปรึกษาและการศึกษา , มานุษยวิทยา , ภูมิศาสตร์ , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและธรณีศาสตร์

บ้าน McLellan สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1773 ถูกซื้อโดยวิทยาลัยรัฐกอร์แฮมปี ค.ศ. 1966 มันได้ถูกดัดแปลงให้เป็นหอพัก อาคาร Academy Building สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1803 และซื้อโดยมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 1878

Residence Halls

หอพักที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตกอร์แฮม:

Woodward Hall

Upton Hall and Hastings Hall

Anderson Hall

Robie Andrews Hall

Phillipi Hall

Upperclass Hall

 

วิทยาเขต Lewiston-Auburn ของ University of Southern Maine เป็นวิทาเขตใหม่ที่สุดในสามแห่ง วิทยาลัยในวิทยาเขตแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Lewiston - Auburn College (USM LAC)  มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำแห่งชาติด้านการศึกษาแบบสหวิทยาการเพื่อเป็นทรัพยากรสำหรับชุมชนให้ประสบการณ์การศึกษาอันโดดเด่นแก่นักศึกษาผ่านหลักสูตรระดับปริญญาที่ตอบสนองต่อความต้องการทางวัฒนธรรมและสถานที่ทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปและมีให้บริการที่ทันสมัยแก่นักศึกษาที่หลากหลาย

 

อ้างอิง : https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Southern_Maineดูเพิ่มเติม http://usm.maine.edu/