นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Fryeburg Academy


 

"Fryeburg Academy" เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของเอกชนที่ให้บริการทางการศึกษาที่มีความหลากหลาย สถาบัน Fryeburg ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1792 เป็นโรงเรียนเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา อยู่ในเมือง Fryeburg, Maine หนึ่งในอาจารย์ใหญ่คนแรกคือ " Daniel Webster " นักเรียนมาจากทั่วสหรัฐอเมริกา อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียและแอฟริกา โรงเรียนเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่เกรด 9-12

 

 

"Fryeburg Academy" เชื่อว่าชุมชนของโรงเรียนที่เข้มแข็งจะส่งผลที่ดีที่สุดต่อการเรียนรู้และการเติบโตของนักเรียน  ดังนั้นสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจะอบรมให้ทุกคนมีความเคารพซึ่งกันและกัน มีความอดทนและการมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือกันอย่างสามัคคีกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้นักเรียน สื่อการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบวงจร

หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะที่จำเป็นของนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้หลากหลาย

 

 

Fryeburg เป็นหมู่บ้านนิวอิงแลนด์คลาสสิกซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาสีขาวและเป็นที่ตั้งของสถาบัน Fryeburg Academy Fryeburg  ล้อมรอบไปด้วยชุมชนและมีกิจกรรมกลางแจ้งมากมายทุกฤดูกาล ด้วยพื้นที่กว่า 800,000 เอเคอร์ของเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาไวท์เมาท์  ทะเลสาบ แม่น้ำและสกีรีสอร์ท 4 รายใหญ่ที่ใกล้เคียง Fryeburg ยังอุดมไปด้วยวัฒนธรรมและความบันเทิงด้วยเมืองในท้องถิ่นที่เจริญรุ่งเรืองเช่น North Conway และบริเวณใกล้เคียงของมหานครขนาดใหญ่เช่น Portland และ Boston ซึ่งอยูห่างออกมาเพียง 2 ชั่วโมงครึ่งหากเดินทางโดยรถยนต์

 

อ้างอิง: https://en.wikipedia.org/wiki/Fryeburg_Academyดูเพิ่มเติม http://www.fryeburgacademy.org/page