นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Orono High School


โรงเรียนมัธยม Orono เป็นโรงเรียนมัธยมรัฐบาลใน Orono, Maine ได้รับการยกย่องมาโดยตลอดในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียน Orono High School ส่วนใหญ่จะผ่านการทดสอบระดับสูงอย่างได้มาตรฐาน เป็นโรงเรียนมัธยมปลายที่มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 370 คนที่มาจากเมือง Orono และเมืองโดยรอบ Orono ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ  Penobscot  และเป็นที่ตั้งของ University of Maine (มหาวิทยาลัยของรัฐเมน) ที่ Orono HS ยินดีที่จะมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนที่อยากเรียนในที่แห่งนี้ คุณครูและบุคลากรของโรงเรียนมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังความรู้ ความรับผิดชอบ และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนรวมถึงทีมกีฬาที่หลากหลายกว่า 16 ทีมและมีสโมสร 25 แห่ง

 

โรงเรียนมัธยม Orono มีหลักสูตร AP courses คือ Advanced Placement คือแบบทดสอบที่มีเนื้อหาในระดับมหาวิทยาลัยแต่เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมปลาย (High Schoolได้ทดสอบตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา , หลักสูตรการสำเร็จการศึกษาด้วยโปรแกรมดีเยี่ยม, หลักสูตรวิทยาลัยขั้นต้น, การฝึกงานและการศึกษาด้านอาชีพและเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือของโรงเรียนกับ United Technologies Center in Bangor

โรงเรียนมัธยม Orono ยังเป็นที่ตั้งของ OHS International Program ซึ่งนักเรียนจากทั่วโลกอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งมีนักเรียนที่มาจากหลายประเทศทั่วโลกอาทิ จีน, เยอรมัน,  เนเธอร์แลนด์,  เกาหลีใต้ และเวียดนาม

 

อ้างอิง : https://ohs.rsu26.org/ดูเพิ่มเติม https://ohs.rsu26.org/