นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Cheverus High School


Cheverus High School เป็นโรงเรียนสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคอทอลิก เป็นวิทยาลัยอุดมศึกษาใน Portland, Maine ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกของ Portland  ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1917 เป็นโรงเรียนสังฆมณฑลและได้รับการตั้งชื่อตามภาษาฝรั่งเศส โดยพระราชาคณะ นิกายโรมันคาทอลิก Jean-Louis Lefebvre de Cheverusสมาคมแห่งพระเยซูทรงรับหน้าที่รับผิดชอบโรงเรียนในปี ค.ศ. 1942

ภารกิจของโรงเรียน Cheverus High School รวมถึงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคาทอลิกวิทยาลัยเยซูอิตคือการเตรียมชายหนุ่มและหญิงสาวให้มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการ ร่างกายและจิตใจ เป็นพลเมืองดีตามหลักคำสอนของศาสนา

อ้างอิง : https://www.cheverus.org/

 

 

 

 ดูเพิ่มเติม http://www.cheverus.org/